Aktuální dokumenty

Dohoda v segmentu AS DŘ 2021 26.6.2020
Nové webové stránky Sdružení ambulantních specialistů ČR:   www.reformaprimarnipece.cz 16.4.2019  
Informace pro ambulantní pneumology - funkční vyšetření 4.10.2018
Protokol o dohodě s textem dohody DR 2019, segment AS 24.5.2018

Záspis ze schůze SSPf

25.4.2018
Výzva Sdružení ambulantních specialistů (SAS) 2.11.2016

Petice soukromých lékařů

 

PETICE

18.8.2016

Zápis ze schůze SSPf 27.4.2016 14.6.2016
Protokol o nedohodě AS s prezenční listinou 28.5.2016
Seminář 27.4.2016 Klokočná 12.4.2016
Pozvánka na členskou schůzi 27.4.2016 12.4.2016
Dopis PSP a SPS - odpovědnost 15.2.2016
Imigrace, BCG vakcína 11.1.2016
Doporučení EAE - aplikace léku po nařadění - CZ překlad 21.11.2015
Informace o aplikaci BCG 21.11:2015
Stanovisko právního odboru ČLK - odpovědnost za škodu 21.11:2015
Stanovisko CPFS - polská vakcína BCG 21.11.2015 
Stanovisko právního odboru MZ 21.11.2015   
Vyjádření SUKLu - BCG 21.11.2015
Stížnost ministru zdravotnictví 20.7.2015
Urgence hlavnímu hygienikovi 15.6.2015
Dopis hlavnímu hygienikovi ČR 18.5.2015  
Stanovy spolku SSPf 22.4.2015
Zápis ze schůze SSPf 22.4.2015
Adresy kalmetizací 2011   
     
Administrativní dokumenty    
Přihláška člena SSPf  2015
Plná moc  2015